Η γιορτη πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 31 Ιανουαρίου 2016