Λίγες φωτογραφίες απ΄το εντευκτήριο των Χ.Α. Βέροιας…