αγ. πορφυριος ο μιμοςΈζησε στα χρόνια του βασιλιά Αυρηλιανού (270) και καταγόταν από την Έφεσο. Έκανε το επάγγελμα του μίμου, του ηθοποιού όπως θα λέγαμε σήμερα, και ακολουθούσε τον κόμη Αλεξανδρείας. Μαζί μ’ αυτόν λοιπόν έφτασε στην Καισαρεία και σε κάποια παράσταση του, υποκρίθηκε την τελετή του Αγίου Βαπτίσματος. Ή παράσταση ήταν τόσο άψογη, ώστε με θαυματουργικό τρόπο, πολλοί από τους θεατές βαπτίστηκαν χριστιανοί. Άλλα και ο ίδιος ο Πορφύριος, ομολόγησε δημόσια πώς είναι πλέον χριστιανός. ο κόμης διέταξε τον Άγιο να αρνηθεί αμέσως την πίστη των χριστιανών, πράγμα πού ο Πορφύριος δεν έπραξε. Τότε ο κόμης διέταξε να τον αποκεφαλίσουν και έτσι ο Άγιος έλαβε το αμάραντο στεφάνι του μαρτυρίου.

 

Πηγή:www.pigizois.gr