Τόπος: Αγαπημένο Ελληνικό!

Χρόνος: 11 (ή 12) – 13 Σεπτεμβρίου 2015

Πρόσωπα: Όλες οι Χ.Α. Αθηνών Γυνασίου και Λυκείου

Στόχος: Να ξαναζήσουμε όλη την κατασκήνωση μέσα σε 3 μέρες!

Εφόδια: Ό,τι χρειάζεται σε μια κατασκήνωση

Guest stars: Οι Χ.Α. της Α΄ Γυμνασίου!

Δηλώσεις: στην ομαδάρχισσά σου ή στις κ. Τσαχτσίου και κ. Μερκούρη

 

3,2,1, ΦΥΓΑΜΕ!!!