Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο, να το εκτυπώσετε και να το παραδώσετε συμπληρωμένο στον αρχηγό, υπαρχηγό ή στον υπευθυνο για τις εγγραφες.