Η Οσία Δομνίκη έζησε κατά την εποχή των αυτοκρατόρων Θεοδοσίου του Μεγάλου (379 – 395 μ.Χ.), Λέοντος A’ (457 – 474 μ.Χ.) καὶ Ζήνωνος (474 – 475 μ.Χ.). Καταγόταν από τη Καρθαγένη (Νέα Καρχηδόνα) της Ισπανίας. Κατά την θεία οικονομία πήγε στην Κωνσταντινούπολη το 384 μαζί με άλλες τέσερις παρθένες, τη Δωροθέα, την Ευανθία, την Νόννα και την Τιμοθέα και, ύστερα από θεία αποκάλυψη, βαπτίσθηκαν από τον Πατριάρχη Νεκτάριο.

Η Οσία Δομνίκη ακολούθησε το μοναχικό βίο και εκγύμνασε τον εαυτόυης πνευματικά με πολλούς και σκληρούς κόπους. Αφού έφτασε στη θέωση και αξιώθηκε να κάνει θαύματα και να βλέπει τα μέλλοντα, η φήμητης αρετής της έγινε γνωστή και προκέλεσε την προσοχή του αυτοκράτορα Θεοδοσίου (408 – 450 μ.Χ.) και της βασίλισσας, οι οποίοι την επισκέπτονταν και της παρεχώρησαν τον τόπο και τα μέσα προκειμένου να αναγείρει Μονή αφιερωμένη στον Άγιο Ζαχαρία. Εκεί η Οσία Δομνίκη έζησε αρεστά στο Θεό και κομήθηκε ειρηνικά σε μεγάλη ηλικία.

 

Πηγή:www.synaxarion.gr