Και… μην ξεχνάς! Μπορείς να βάλεις τη δική σου σφραγίδα στο Β΄ Πανελλήνιο Συνέδριο!