Δείτε εδώ και το βίντεο της κατασκήνωσης που είδαμε στην Εορτή Ενάρξεως.