Ένα μικρό αφιέρωμα στις ημέρες του Ελληνικού 2014 που ζήσαμε “Με μια ψυχή”…

και ζητάμε να τις ξαναζήσουμε!

Οι ηχογραφήσεις των τραγουδιών “Σπίνος” και “Άμπελος” έγιναν στην κατασκηνωτική μας περίοδο.