Μια Κυριακή του Μαρτίου…

Απολαυστικός χιονοπόλεμος!

τοπίο κατάλευκο!!!

τοπίο κατάλευκο!!!

Απολαυστικός χιονοπόλεμος!Περάσαμε αξέχαστα!!!!

Και του χρόνου!!!!!!!!

έργο των χειρών ημων......ο χιονάνθρωπός μας

έργο των χειρών ημών……ο χιονάνθρωπός μας