Τι πιστεύει η Εκκλησία για τα όνειρα;

Γιατί να υπάρχουν αυστηροί κανόνες στην πίστη μας;

Ποια είναι η θέση του πνευματικού στη ζωή μας;

Λίγο πριν την Μ. Τεσσαρακοστή συναντιόμαστε, συζητάμε αυτές και άλλες απορίες μας με τον π. Χριστόδουλο Κογιώνη και παίρνουμε απαντήσεις!

Κυριακή 10 Μαρτίου στις 5μ.μ. στη ΓΕΧΑ Αμπελοκήπων.

Αποστολή αποριών μπορεί να γίνει και διαδικτυακά στην διεύθυνση x.agonistries@gmail.com