“Χαμογελάστε Παρακαλώ!!!!

Ο φακός μας απαθανάτισε μοναδικές στιγμές από την Ομάδα των Χαρούμενων Αγωνιστριών του Μεγάλου Βασιλείου. Οι φωτογραφίες που ακολουθούν δίνουν μια μικρή γεύση από τις  δραστηριότητες της Ομάδας μας!”

 

Με πολλή χαρά η ιστοσελίδα μας φιλοξενεί την ανταπόκριση από τις Χαρούμενες Αγωνίστριες του Μεγάλου Βασιλείου!

οι εΞορμήσΕις του Προς τη Νίκη ,

η Χαρούμενη Ώρα του τΡαγουδιού,

οι νόστΙμες Συνταγές…

η πρώΤη συνάντησΗ για το 2013…

λίγες από τις στιγμές που μαρτυρούν μια ομάδα σίγουρα…. Ξ Ε Χ Ω Ρ Ι Σ Τ Η!

Καλή χρονιά!!