Κύριε ὁ Θεός μας,

Ἐσύ πού μέ τή δική Σου ἐξουσία, ἔθεσες τούς χρόνους καί  τούς καιρούς,

Ἐσύ πού μέ τήν ἄπειρη εὐσπαλχνία καί ἀγαθότητά Σου,

μᾶς ἀξιώνεις, νά εἰσέλθουμε στό νέο χρόνο τῆς ἀγάπης Σου,

εὐλόγησέ τον καί διαφύλαξέ μας σέ εἰρήνη στή διάρκειά του.

Συγχώρησε τά λάθη τοῦ χρόνου πού πέρασε καί διατήρησέ μας τό νέο χρόνο καθαρούς.

Φώτισέ μας μέ τό φῶς τῶν θείων Σου ἐντολῶν καί τῆς ἀλήθειάς Σου.

Βάλε μέσα στίς ψυχές μας τό ἅγιό Σου θέλημα

καί ὁδήγησέ μας σέ κάθε καλό καί εὐάρεστο σέ Σένα ἔργο.

Τήν ἁγία μας Ἐκκλησία διαφύλαξέ την μέ τή Χάρη Σου.

Θυμήσου καί τό Ἔθνος μας, πού τόσο δοκιμάζεται. Παιδαγώγησε τή νεότητα.

Στήριξε τά γηρατειά. Παρηγόρησε τούς ὀλιγόψυχους.

Ἐπανέφερε αὐτούς πού ἔχουν διασκορπιστεῖ.

Αὐτούς πού ἔχουν πλανηθεῖ ἕνωσέ τους πάλι μέ τήν ἁγία Σου Ἐκκλησία.

Σκέπασε μέ τή δύναμή Σου τούς ἱεραποστόλους στά πέρατα τῆς γῆς.

Δώρησε στή γῆ καλό καιρό καί εὐφορία καρπῶν.

Λάλησε σωστά στίς καρδιές τῶν ἀρχόντων μας, ἐνίσχυσε καί δυνάμωσε αὐτούς

καί τόν κατά γῆ, ἀέρα καί θάλασσα στρατό μας.

Ἄς ἔλθει σέ ἐμᾶς Κύριε, ἡ Βασιλεία Σου,

Βασιλεία ἀγάπης, καλωσύνης, εἰρήνης καί δικαιοσύνης.

Καί ἀξίωσέ μας, μέ ἕνα στόμα καί μιά καρδιά

νά ὑμνοῦμε καί νά δοξάζουμε τό πάντιμον καί μεγαλοπρεπές ὄνομά Σου,

τοῦ Πατρός καί τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος,

νῦν καί ἀεί καί εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.