Αυτό που είδαν οι βοσκοί μπορούμε κι εμείς να το δούμε!

Δε μας χρειάζονται λυχνάρια και φώτα, ούτε ήλιος, ούτε φεγγάρι,

αλλά μονάχα μάτια καθαρά που να μπορούν να βρουν δύναμη

ν’ αντικρίσουν το μεγαλείο του Θεού!

” Ι σ τ ο ρ ί α  δ ί χ ω ς  τ έ λ ο ς . . . “

Κυριακή 16.12.2012

ώρα 16:00

Αλ.Σβώλου 42