Πολυέλεε  Κύριε,

Σέ  εὐχαριστῶ  ἀπό  τά  βάθη  τῆς  καρδιᾶς  μου  γιά  τά  πλούσια  δῶρα  Σου,  ὑλικά  καί  πνευματικά,  πού  μοῦ  χαρίζεις  τήν  κάθε  στιγμή  τῆς  ζωῆς  μου.

Φώτισέ  με  νά  συμπονῶ  και  νά  βοηθῶ  ὅλους ὅσους  ἔχουν  ἀνάγκη  γύρω  μου.  Νά  εἶμαι  δίπλα  τους  στίς  δυσκολίες  πού  περνοῦν  καί  νά  ἁπαλύνω  μέ  ὅποιον  τρόπο  μπορῶ  τόν  πόνο  τους.

Πανάγαθε  Κύριε,  ἀξίωσέ  με  να  ἐλεῶ  μέ  προθυμία  καί  ἀγάπη  τούς  ἀδελφούς  μου,  γιά  νά  δοξάζουν  Ἐσένα,  τόν  Ἐλεήμονα  Κύριο  καί  Θεό  μας.  ΑΜΗΝ.