“Περιπατεῖτε ἐν ἀγάπῃ”

Κύριε,

Σήμερα πού ὁ κόσμος γύρω μας κυριαρχεῖται ἀπό τή φιλαυτία, κάνε νά γίνουμε διάκονοι τῆς ἀγάπης Σου. Ἀξίωσέ μας νά σπείρουμε τήν ἀγάπη ἐκεῖ πού ἐπικρατεῖ τό μίσος. Νά ἀπαντοῦμε στή λύπη μέ τή δική Σου χαρά.

Δῶσε μας Κύριε, καρδιά πού νά ’ναι γεμάτη ἀπό ἀγάπη, εὐσπλαγχνία, ἐπιείκεια και συγχωρητικότητα.

Βοήθησέ μας νά σκορποῦμε ἁπλόχερα τήν ἀγάπη σέ ὅσους τήν ἔχουν ἀνάγκη χωρίς ὅρους καί ὅρια.

Ἔτσι θά ἀκολουθήσουμε τό παράδειγμα τῆς θυσιαστικῆς Σου ἀγάπης. Ἀμήν.