Κύριε,

αξίωσέ μας τούτη την Αγία και Μεγάλη Εβδομάδα:

να μπούμε μαζί Σου στον κήπο της Γεθσημανή,

να μη φοβηθούμε τον φόβο των Ιουδαίων

να Σε ακολουθήσουμε ως το Σταυρό χωρίς να Σε αρνηθούμε,

να είμαστε μαζί με όλους τους μαθητές, όταν θα εμφανισθείς Αναστημένος,

για να Σε προσκυνήσουμε ζώντα Θεό μας.