Ὅπως καὶ κάθε χρόνο, ἔτσι καὶ ἐφέτος πραγματοποιήθηκε ἡ ἐτήσια σύσκεψη Χαρούμενων Ἀγωνιστῶν Βόλου, στὴ Χριστιανικὴ Ἀγωγὴ Βόλου τὸ Σάββατο 11 Φεβρουαρίου 2012. Παιδιὰ ἀπὸ ὅλες τὶς τάξεις τοῦ Γυμνασίου καὶ τοῦ Λυκείου συμμέτειχαν σ’αὐτὴ τὴ φετινὴ 35η συνάντηση.

Αὐτὴ τὴ χρονιὰ, τὸ θέμα ποῦ τέθηκε, ἦταν ἰδιαίτερα ἐπίκαιρο καὶ εἶχε νὰ κάνει μὲ τὴ λεγόμενη “κρίση” πού ὑπάρχει στὴν πατρίδα μας τὰ τελευταῖα χρόνια. Πιὸ συγκεκριμένα, ἀναρωτηθήκαμε γιὰ τὴν ὕπαρξη κρίσης στὴν Ἑλλάδα, καθὼς καὶ γιὰ τὸ ἂν ἐμεῖς εὐθυνόμαστε γι’αὐτὴ καὶ ἂν μποροῦμε μὲ κάποιο τρόπο νὰ συντελέσουμε στὴν ὑπέρβασή της.

Ἀρχικά, στὸ θέμα μᾶς εἰσήγαγε ὁ κ. Ἀλέξ. Βουκλής, καθηγητὴς δευτεροβάθμιας ἐκπαίδευσης. Μᾶς εἶπε γιὰ τὴν ὕπαρξη τῆς οἰκονομικῆς κρίσης, πού ὅμως προέρχεται ἀπὸ μιὰ βαθύτερη κρίση ἀξιῶν, ἐνῷ τόνισε πώς ἐμεῖς σὰν νέοι, αὐτὸ ποὺ μποροῦμε νὰ κάνουμε, εἶναι νὰ προσαρμόσουμε τὶς συνήθειές μας στὰ νέα δεδομένα πού δημιουργοῦνται, γιὰ νὰ ἔχουμε τὴ δυνατότητα προσωπικὰ, νὰ τὴν ὑπερβοῦμε.

Ὕστερα ἦρθε ἡ σειρὰ τῶν παιδιῶν νὰ μιλήσουν. Ἀπὸ τὶς τάξεις τοῦ Γυμνασίου ἀκούστηκαν οἱ ἀπόψεις πώς ἐμεῖς δὲν εὐθυνόμαστε γιὰ τὴν κρίση, ἐνῷ τὸ μόνο πού μποροῦμε νὰ κάνουμε εἶναι νὰ διευκολύνουμε τοὺς γονεῖς μας, κάνοντας καὶ οἱ ἴδιοι οἰκονομία καὶ μειώνοντας τὶς ἀπαιτήσεις μας. Τὰ παιδιὰ τοῦ Λυκείου ἔδωσαν καὶ τὴν ἄλλη διάσταση, καθὼς πολλοὶ ἦταν αὐτοὶ πού ὑποστήριξαν πώς καὶ οἱ ἴδιοι φταῖμε , ἂν καὶ σὲ σαφῶς μικρότερο βαθμὸ ἀπὸ τοὺς ἐνήλικες. Ἀκόμη, εἰπώθηκε πώς παρὰ τὶς δυσκολίες πού ὅλοι ἀνεξαρτήτως ἔχουμε, πρέπει νὰ προσφέρουμε κοινωνικὸ ἔργο, βοηθώντας ἀπὸ τὸ ὑστέρημά μας συνανθρώπους μας πού ἔχουν ἀνάγκη. Ἰδιαίτερη μνεία ἔγινε στὴν προσφορὰ τῆς Ἐκκλησίας στὸν ἀνθρωπιστικὸ τομέα, καθὼς βοηθᾶ καθημερινὰ ἑκατοντάδες χιλιάδες ἀνθρώπους σὲ διαφόρους τομεῖς καὶ τονίστηκε πὼς πρέπει νὰ στηρίξουμε τὸ ἔργο της. Ἀκόμη, πρέπει νὰ ἐνδυναμώσουμε τὴν πίστη μας στὸ Θεὸ καὶ νὰ συσπειρωθοῦμε γύρω ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία, κάτι ποὺ ἔφερε θετικὰ ἀποτελέσματα καὶ μᾶς βοήθησε νὰ ἐπιβιώσουμε σὰν λαὸς καὶ σὰν ἔθνος σὲ προηγούμενες ἀντίξοες συνθῆκες καὶ δύσκολες ἐποχές.

Μετὰ ἀπὸ ἕνα μικρὸ διάλειμμα, ἔγιναν οἱ βραβεύσεις τῶν τακτικότερων Χαρούμενων Ἀγωνιστῶν, καθὼς καὶ κληρώσεις μὲ πλούσια δῶρα. Κλείνοντας, ἀνανεώσαμε τὸ ραντεβού μας σὲ ἕνα χρόνο, μὲ τὴν ἐλπίδα ὅτι ἡ πατρίδα μας, μὲ τὴ βοήθεια τοῦ φιλεύσπλαχνου Κυρίου μας θὰ ἔχει ξεπεράσει ὡς τότε τὰ προβλήματά της.

Σταυρίδης Κωνσταντῖνος
Χ.Α. Λυκείου