Με πολλή χαρά σας περιμένουμε

το Σάββατο 24 Μαρτίου στη γιορτή των «Χαρούμενων Αγωνιστριών»

που θα γίνει στο Δημοτικό Σχολείο της «ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ»,

οδός Κανάρη 9 στο Μαρούσι.