Κύριε, κάθε φορά που περνάω έξω από έναν ορθόδοξο Ναό Σου,  αναλογίζομαι τί ευλογία είναι για την ψυχή και την ζωή μας.  Ο Ναός Σου, μεγάλος ή μικρός, λαμπρός ή απέριττος, με βοηθάει να ζήσω τί σημαίνει Εκκλησία. Μαζί με όλους τους πιστούς, σού μιλάω και ακούω την φωνή Σου. Ο Ναός Σου είναι η αναφορά της ύπαρξής μας. Εκεί επιτελούμε εμείς οι ορθόδοξοι χριστιανοί τα μυστήρια της Εκκλησίας μας. Εκεί ζούμε την κοινωνία ουρανού και γης.

Κάθε φορά που οι καμπάνες μάς καλούν για τη θ.Λειτουργία, όλα τα μέλη της Εκκλησίας Σου συγκεντρώνονται γύρω από το θείο Σου θρόνο κι Εσύ γεμίζεις κι αγιάζεις με τη θεϊκή Σου παρουσία τη σύναξή μας. Ιδιαίτερα όταν με το μυστήριο της Θ.Ευχαριστίας έρχεσαι και κατοικείς μέσα μας, μάς αγιάζεις και μάς αναδεικνύεις ζωντανό κομμάτι του Σώματός Σου, γνήσια μέλη της Εκκλησίας Σου.

Κύριε, Σ’ευχαριστώ για τους πολλούς ναούς που συναντώ στην ορθόδοξη Ελλάδα που με αξίωσες να γεννηθώ. Αξίωσέ με κάθε φορά που περνάω την πόρτα του Ναού Σου, να βλέπω Εσένα και να κατανοώ την αλήθεια Σου και το θέλημά Σου για την ζωή μου, ώστε με τη χάρη των μυστηρίων Σου να γίνομαι κι   εγώ ένας μικρός έμψυχος ναός Σου. Αμήν!