Πολυέλεε Κύριε, Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, Σ’ευχαριστώ που με το μυστήριο της Ιεράς Εξομολoγήσεως ενώπιον του πνευματικού μου πατέρα με αξιώνεις να παίρνω από Σένα τη συγχώρηση των αμαρτιών μου. Κάθε φορά που με το μυστήριο αυτό καθαρίζεις την ψυχή μου, νιώθω την ανάγκη και Σού  υπόσχομαι ότι θα αγωνιστώ, όσο κι αν μου στοιχίσει, για να μην ξαναπέσω στη λάσπη της αμαρτίας.  Γνωρίζω όμως ότι η θέλησή μου είναι ασθενής και δεν μπορώ από μόνη μου να μείνω σταθερή στις υποσχέσεις που Σού δίνω. Σε παρακαλώ να με ενδυναμώσεις με τη χάρη Σου και να με στερεώσεις με την ισχυρή βοήθειά Σου για να μένω μέχρι τέλους στην αγία αυτή απόφασή μου. Ναι, φιλόψυχε μου Ιησού, δυνάμωσέ με να περάσω με μετάνοια τη συνέχεια της ζωής μου, για να απολαύσω εδώ την παρουσία της χάριτός Σου κι εκεί τη μακάρια δόξα Σου. Σού τα ζητώ αυτά με τις πρεσβείες της Υπερευλογημένης Σου Μητέρας και όλων Σου των Αγίων. Αμήν!