Κύριε, σε ευχαριστούμε γιατί μας διαφύλαξες την προηγούμενη εβδομάδα και μας αξιώνεις να αντικρύσουμε την αρχή της νέας εβδομάδας. Γνωρίζουμε ότι οι ώρες και οι ημέρες που μας χαρίζεις είναι πολύτιμες. Καθεμία από αυτές μπορεί να προσθέσει ή να αφαιρέσει από τον πλούτο της ψυχής μας.

 Βοήθησέ μας Κύριε να χρησιμοποιούμε σωστά όλες τις ώρες της ζωής μας. Φώτιζέ μας να μην αμελούμε και να μην αναβάλλουμε για άλλο καιρό τα ωφέλιμα και καλά έργα και την εκπλήρωση των καθηκόντων μας. Κάνε να καταλάβουμε ότι η αναβολή σημαίνει συνήθως ματαίωση και η ματαίωση οδηγεί κάποτε στην καταστροφή. Από αυτή την απώλεια του χρόνου φύλαξέ μας Κύριε και δώσε μας τη δύναμη να χρησιμοποιούμε για το αγαθό τις ημέρες της ζωής μας. Έτσι θα προχωρούμε στο δρόμο της αρετής και θα αξιωθούμε της Ουρανίου Βασιλείας Σου.  Αμήν!