Μία εκδρομή για όλους τους Χ.Α. Θεσσαλονίκης!

Περισσότερες πληροφορίες από τον ομαδάρχη μας ή στο τηλέφωνο του εντευκτηρίου 2310-278080.