Αγαπητή μας συναγωνίστρια,
Ευχόμαστε ο Ενανθρωπήσας Κύριος και Σωτήρας μας, να  χαρίζει
δυνάμεις, υγεία, χάρη πολλή και κάθε καλό σε σένα και την οικογένειά σου.
Ευλογημένη η νέα  χρονιά με νικηφόρους αγώνες!

Με αγάπη Χριστού
Οι Χαρούμενες Αγωνίστριες Αθηνών