Φιλάνθρωπε, καρδιογνώστη Κύριε, Συ όλα τα βλέπεις, όλα τα παρακολουθείς, όλα τα γνωρίζεις. Το ανύσταχτο βλέμμα Σου, ο ακοίμητος οφθαλμός Σου με παρατηρεί μέρα και νύχτα και παρακολουθεί τα έργα, τις σκέψεις, τις επιθυμίες και τις αποφάσεις μου. Αξίωσε με να είναι η ζωή μου σύμφωνη πάντοτε προς το άγιο θέλημά Σου, για να αισθάνομαι το βλέμμα Σου στοργικό πάνω μου κι έτσι να παίρνω δύναμη στον αγώνα μου και στις καθημερινές δυσκολίες. Όσες φορές η αμαρτία γύρω μου θέλει να με δελεάσει, ας είναι το άγιο βλέμμα Σου αυτό που θα με επαναφέρει κοντά Σου και δε θα με αφήνει να παρασυρθώ. Ενίσχυσέ με πανάγαθε Κύριε να βαδίζω πάντοτε στο δρόμο Σου μέχρι να φτάσω στην ουράνια βασιλεία Σου κι εκεί κάτω από το αιώνιο βλέμμα Σου να δοξάζω Εσένα τον Σωτήρα και Λυτρωτή μου. Αμήν!