Τιμή συμμετοχής: 95€ , 85€ (για τα παιδιά των πολυτέκνων)

Αναχώρηση: από την κάτω είσοδο του αρχαιολογικού μουσείου, Σάββατο 9 Απριλίου, ώρα 7 π.μ.

Επιστροφή: Κυριακή 10 Απριλίου, ώρα 10 μ.μ.