Τους Τρεις Ιεράρχες τιμά η εκκλησία μας στις 30 Ιανουαρίου και μαζί τους γιορτάζει όλη η εκπαιδευτική κοινότητα. Με την ευκαιρία αυτή, θελήσαμε να εκφράσουμε τις ευχαριστίες μας προς τους καθηγητές μας για όσα μας προσφέρουν! Έτσι, οι Χαρούμενες Αγωνίστριες, είτε μεμονωμένα είτε οργανωμένα με το τμήμα ή την τάξη μας, τους προσφέραμε αυτό το καρτάκι-ημερολόγιο με πνευματικά λόγια των προστάτων Πατέρων μας, ως ένδειξη ευγνωμοσύνης. Σε μερικά σχολεία με αφορμή αυτή την κίνηση, έγινε και μικρή γιορτή προς τιμή των καθηγητών! Περιμένουμε τις ανταποκρίσεις σας !