Οι Χ.Α. Πύργου τιμούν τους προστάτες της παιδείας, τους δικούς μας αγίους. Το παρεκκλήσιό μας, αφιερωμένο στους Τρεις Ιεράρχες, πανηγυρίζει στις 29 και 30 Ιανουαρίου και υποδέχεται εκπαιδευτικούς, γονείς και μαθητές.