Χριστέ μου, που γεννήθηκες πτωχό παιδί μέσα στην κρύα φάτνη,

άπλωσε τα χέρια Σου και σκόρπισε:

Στη γη την ευλογία Σου.

Στην ανθρωπότητα την ειρήνη Σου.

Στους αμαρτωλούς το έλεός Σου.

Στους πονεμένους την παρηγοριά Σου.

Στους φτωχούς την προστασία Σου.

Στους αιχμαλώτους τη λύτρωσή Σου.

Στους απελπισμένους την ελπίδα Σου.

Στους απίστους την πίστη Σου.

Στους διώκτες Σου τη μετάνοια.

Στους πιστούς Σου την αγάπη Σου.

Στους εκλεκτούς Σου την ταπείνωσή Σου.

Σε όλους μας τη θεία μακροθυμία Σου.

Ναι, Κύριε και Θεέ μας, τώρα με τη Γέννησή Σου, κάνε στον καθένα μας αυτή τη χάρη, για να μπορούμε να στεκόμαστε μπροστά Σου και να Σε δοξάζουμε σαν παιδιά δικά Σου. Αμήν.