Σύνθημα 2010 : “Κύριος στερέωμά μου καί καταφυγή μου και ρύστης μου”

Λίγες φωτογραφίες…εκατομμύρια σκέψεις…χιλιάδες συναισθήματα…Δείτε πώς περάσαμε στη φετινή μας κατασκήνωση!