“Μέ τήν βοήθεια τοῦ Θεοῦ, φτάσαμε ὡς ἐδῶ σήμερα στά 50 χρόνια Χαρούμενες Ἀγωνίστριες…
Εὐχόμαστε μές ἀπ’ τήν καρδιά μας νά συνεχίσουμε δυναμικά, διακριτικά, μέ θυσία, καρτερία, εὐθύνη καί ἀγάπη.
Χ. Α. ΧΡΟΝΙΑ μας ΠΟΛΛΑ!!!”

Νάστου Θεοδώρα, Ἀμπλιανίτη Εὐαγγελία

Ἡ Πρόσκληση πού στείλαμε σέ ὅλες τίς Χ.Α. ἀπό τό 1960 ἕως σήμερα