Στο ίδιο μήκος κύματος και τα ονόματα των ομάδων μας. Τα παιδιά της πρώτης ομάδας σαν παλαιότεροι ανέλαβαν να είναι Φωτοδότες της κατασκήνωσής μας. Αποδέκτες του φωτός ήταν οι μικρότεροι με αποτέλεσμα τα παιδιά της τέταρτης ομάδας να αποτελέσουν τους Φωτεινούς ενώ αυτά της τρίτης τους Φωτοδόχους. Τέλος στα παιδιά της δεύτερης ομάδας ανατέθηκε η αποστολή να ακτινοβολούν από μακριά τη χαρά που βιώνουν από τη μετοχή τους στη ζωή της Εκκλησίας μας. Με άλλα λόγια κλήθηκαν να είναι Τηλαυγείς. Παρακάτω μπορείτε να πάρτε μια μικρή γεύση της κατασκήνωσής μας από τις φωτογραφίες μας.