Ο Πατρίκιος είχε άριστες θεολογικές γνώσεις και πολύ θερμή πίστη. Αυτά τον οδήγησαν στη θέση του επισκόπου Προύσσης, από όπου εργάστηκε σκληρά για την υπεράσπιση του ευαγγελίου και την πάταξη της ειδωλολατρικής πλάνης. Σε αυτό το έργο του είχε πολύτιμους βοηθούς τρεις πρόθυμους συνεργάτες, τον Ακάκιο, τον Μένανδρο και τον Πολύαινο. Με τη βοήθεια τους ο Πατρίκιος κατάφερε να φέρει στη χριστιανική πίστη πολλούς ειδωλολάτρες.

Αυτό, όμως, δεν άρεσε στους υπόλοιπους που παρέμεναν πιστοί στην ειδωλολατρία και κατήγγειλαν τον Πατρίκιο στον άρχοντα της περιοχής, τον Ιουλιανό τον Υπατικό. Αυτός έδωσε εντολή να τον συλλάβουν και να τον φέρουν μπροστά του. Μόλις εκτελέστηκε η διαταγή του, ο Ιουλιανός προσπάθησε με φιλοσοφικές συζητήσεις να πείσει τον Πατρίκιο ότι ο Χριστός δεν είναι Θεός. Ο Πατρίκιος, όμως, με την άριστη θεολογική κατάρτιση που είχε, του ανέτρεψε όλα τα επιχειρήματα. Ο άρχοντας τότε, καταλαβαίνοντας ότι είχε ηττηθεί στο διάλογο και ότι δεν θα μπορούσε να τον κάνει να αλλάξει πίστη, διέταξε και τον αποκεφάλισαν μαζί με τους τρεις συνεργάτες του.

Διασκευή από www.saint.gr