Ο Όσιος Παχώμιος γεννήθηκε το 292 μ.Χ στην Κάτω Θηβαΐδα της Αίγυπτου από γονείς ειδωλολάτρες και έζησε κατά τους χρόνους του αυτοκράτορα Κωνσταντίνου του Μεγάλου (306 – 337 μ.Χ.). Στο στρατό, στον οποίο κατετάγη σε ηλικία 20 ετών, γνωρίσθηκε με Χριστιανούς στρατιώτες και διδάχθηκε από αυτούς την Χριστιανική πίστη. Όταν απολύθηκε από τις τάξεις του στρατού, εγκατέλειψε τον κόσμο και αφού πήγε στην Ανω Θηβαΐδα, βαπτίσθηκε και εκάρη μοναχός.

Επιθυμώντας μεγαλύτερη ησυχία, για να αφοσιωθεί στην ερημική ζωή και την άσκηση, κατέφυγε στην έρημο και τέθηκε υπό την πνευματική καθοδήγηση του περίφημου ησυχαστή Παλάμονος (τιμάται 12 Αυγούστου), του οποίου έγινε τέλειος μιμητής.

Μετά την κοίμηση του πνευματικού του πατέρα, κατά το 320 μ.Χ., κατέφυγε σε έρημη νησίδα του Νείλου, το νησί Ταβέννη της Ανω Θηβαΐδας, όπου βοηθούμενος και από τον αδελφό και μοναχό του Ιωάννη, ίδρυσε μικρή μονή.

Η φήμη της αγιότητας και της συνέσής του είλκυσε πολλούς μοναχούς, εξ αιτίας του οποίου γεγονότος η μονή του ολοένα και μεγάλωνε, ώστε σε διάστημα λίγων ετών αυτή να αριθμεί περισσότερους από 14.000 μοναχούς. Έτσι ο Όσιος Παχώμιος έγινε ένας από τους μεγάλους οικιστές και ασκητές της ερήμου.

Πνεύμα οργανωτικό και απαράμιλλος στην καθοδήγηση και την διακυβέρνηση προσώπων και πραγμάτων, κατόρθωσε να διατηρήσει μεταξύ του πλήθους της αδελφότητας που ήταν γύρω του πειθαρχία και αγάπη, φροντίζοντας ως φιλόστοργος πατέρας για τις πνευματικές και υλικές τους ανάγκες, και με τις σοφές συμβουλές του και του παραδείγματός του να τους ενθαρρύνει στον αγώνα προς την αγιότητα. Λόγω της θεοσέβειας και της αρεστής στο Θεό δράσης του, ο Όσιος Παχώμιος προικίσθηκε από τον Θεό με το χάρισμα της θαυματουργίας και έκανε πάρα πολλά θαύματα.

Το 348 μ.Χ. καθώς περιποιούνταν ο ίδιος τους μοναχούς που ασθένησαν από πανώλη, αρρώστησε και ο ίδιος και μετά από λίγο πέθανε.

Διασκευή από www.saint.gr