Ένας σπλαχνικός Ιεράρχης

  Ένας σπλαχνικός Ιεράρχης Ψηλός στο ανάστημα, αδύνατος, με γλυκείς οφθαλμούς, που τους στεφάνωναν μελανοί κύκλοι. Το βλέμμα του διαπεραστικό

Περισσότερα