Μαθητές

Μυτιλήνη (Κέντρο)

Δημοτικό – Γυμνάσιο – Λύκειο:
Κυριακή 16:00 – 18:00 (Τερπάνδρου 1)

Πληροφορίες

κ. Κωνσταντίνος Φραγκόπουλος,
τηλ. 2251048493

κ. Γεώργιος Παπαδημητράκης,
τηλ. 2251037723

Μαθήτριες

Μυτιλήνη (Κέντρο)

Δημοτικό:
Κυριακή 11:30 – 12:30

Γυμνάσιο – Λύκειο:
Σάββατο 10:30 – 11:30

Πληροφορίες

κ. Πελαγία Ρουμελιώτου,
τηλ. 2251022526

Χρυσομαλλούσα

Γυμνάσιο – Λύκειο:
Κυριακή 16:00 – 17:00

Πληροφορίες

κ. Ελισάβετ Κοντάρα-Καβαρνού,
τηλ. 2251026797