Αναστάσιμη προσευχή της Διακαινισίμου Εβδομάδος

Η Διακαινίσιμος Εβδομάδα είναι ολόκληρη σαν μία ημέρα! Έτσι όλη αυτή την εβδομάδα μέχρι και το Σάββατο, αντί για άλλη

Περισσότερα