Γιατί να πρέπει να προσεγγίσουμε τον Θεό μόνο με τους τρόπους που έχουμε διδαχτεί;

Ερώτηση που λάβαμε: Γιατί Τον Θεό να μην μπορεί να Τον προσεγγίσει ο καθένας με τον τρόπο του – εφόσον

Περισσότερα

«Γιατί να εμπιστευτούμε τον Χριστό; Αφού δεν αμάρτησε, άρα δεν μας καταλαβαίνει!»

Ερώτηση που λάβαμε:  Πώς εμπιστεύεσαι κάποιον που δεν ξέρει τι περνάς ? Αφού ο Χριστός είναι αναμάρτητος και δεν έχει

Περισσότερα