Παναγία η Ζωοδόχος Πηγή

Η Παναγιά είναι Ζωοδόχος, δέχεται τη Ζωή, δηλαδή τον Χριστό και γίνεται έτσι Πηγή Ζωής, καθώς ο Χριστός είναι η

Περισσότερα