Ερώτηση που λάβαμε:

Ακούγεται ότι υπάρχει επιστολή του Χριστού, την οποία μάλιστα εκθείασε πριν καιρό στην τηλεόραση και ένας πολιτικός. Πώς είμαστε σίγουροι ότι δεν είναι αληθινή;

Η απάντηση της ιστοσελίδας μας:

Είναι αλήθεια πως πολύς θόρυβος έγινε για το αν η επιστολή που εκθείαζε τηλεοπτικά πριν από μερικούς μήνες πολιτικός ήταν αληθινή. Κατά καιρούς έχουν υπάρξει διάφορες «προφητείες» οι οποίες δεν είναι παρά καλοστημένες απάτες, οι οποίες δημιουργούνται για διάφορους λόγους. Μία από αυτές τις απάτες είναι και η δήθεν «επιστολή Ιησού Χριστού», η οποία υποτίθεται ότι βρέθηκε πάνω στον τάφο της Παναγίας και συντάκτης της (υποτίθεται) είναι ο Χριστός.

Είναι ένα κείμενο, που όπως έχουν πει όσοι ασχολήθηκαν εμπεριστατωμένα, αποκαλύφθηκε θαυματουργικώς στον τότε Πατριάρχη Ιεροσολύμων. Αυτός είδε πάνω σε μία πέτρα το κείμενο του Ιησού, το κατέγραψε και το έστειλε σε όλους τους Χριστιανούς. Το χειρόγραφο είναι γραμμένο στα Ελληνικά και φυλάσσεται στην Μονή Διονυσίου στο Άγιο Όρος.

Πρόκειται για κείμενο πλήρως αμφισβητούμενο για την προέλευση και το περιεχόμενό του, παρουσιάζει ιδέες και συμπεριφορές μακράν αυτών της παραδεδομένης οδού του Κυρίου, βρίθει ασαφειών, γελοίων υποσχέσεων και τρομακτικών απειλών, καλλιεργεί κλίμα πνευματικής τρομοκρατίας.

Κανένα χριστιανικό δόγμα και επίσημη Εκκλησία (ούτε ελληνική ορθόδοξη Εκκλησία) δεν αποδέχεται την ύπαρξη χειρογράφων του Ιησού. Η ύπαρξή της επιστολής σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ως απόδειξη ότι είναι αυθεντικό κείμενο του Ιησού, αφού γράφτηκε 15 αιώνες μετά την εποχή του Χριστού. Άλλωστε υπάρχει και αρχαιότερο χειρόγραφο σε άλλες χώρες, όπως η περίφημη επιστολή του Χριστού προς τον Αύγαρο, που κι αυτή όμως θεωρείται ψευδεπίγραφη.

Η μοναδική περίπτωση που, όπως αναφέρεται στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη, ο Ιησούς έγραψε κάτι, ήταν όταν του παρουσίασαν την μοιχαλίδα και έγραψε κάτι (που δεν διασώθηκε) με το δάκτυλό του στο χώμα.

 «…σὺ οὖν τί λέγεις; τοῦτο δὲ εἶπον ἐκπειράζοντες αὐτόν, ἵνα σχῶσι κατηγορίαν κατ᾿ αὐτοῦ. ὁ δὲ Ἰησοῦς κάτω κύψας τῷ δακτύλῳ ἔγραφεν εἰς τὴν γῆν. Ως δὲ ἐπέμενον ἐρωτῶντες αὐτόν, ἀνέκυψε καὶ εἶπεν αὐτοῖς· ὁ ἀναμάρτητος ὑμῶν πρῶτος βαλέτω λίθον ἐπ᾿ αὐτήν.»

Η επιστολή δεν μπορεί να γράφτηκε από τον Ιησού που ξέρουμε, ο οποίος δεν άφησε κανένα γραπτό κείμενο και η διδασκαλία του ήταν προφορική.Όλα όσα είναι θεόπνευστα καταγράφονται στην Παλαιά και στην Καινή Διαθήκη, οτιδήποτε εκτός αυτών δεν είναι αληθινό. Επιπλέον, ο ίδιος είναι γνωστό ότι κήρυττε την Αγάπη και ποτέ δεν υπήρξε τόσο αυστηρός και σκληρός στις εκφράσεις του, με την εξαίρεση των λόγων του κατά των Φαρισαίων. Έπειτα τόσο ο ίδιος όσο και οι Προφήτες και μετέπειτα Άγιοι που αναγνωρίστηκαν από την Εκκλησία, πάντοτε αναλάμβαναν την ευθύνη των λεγομένων, παριστάμενοι οι ίδιοι και όχι στέλνοντας επιστολές από τον ουρανό.Ο Ιησούς κήρυττε δια ζώσης και συχνά, υφίσταντο τις συνέπειες των λεγομένων και της δράσης τους (τρανή απόδειξη η Σταύρωσή Του). Η παρούσα επιστολή κρύβει μίσος και σκληρότητα (καίδέν θέλω σᾶς λυπηθῶ πλέον, καί Ἐγώ θέλω φερθῶ πρός ὑμᾶς μέ ὀργήν, θυμόν καί ἀγανάκτησιν ) που δεν αρμόζουν στον Ιησού των Ευαγγελίων, τον Θεό της αγάπης που εμείς γνωρίζουμε(«Ὁ Θεὸς ἀγάπη ἐστί, καὶ ὁ μένων ἐν τῇ ἀγάπῃ ἐν τῷ Θεῷ μένει καὶ ὁ Θεὸς ἐν αὐτῷ», (Α’ Ίωάν. δ’ 16). Και μόνο η φράση όπου ο «Θεός» ή «Ιησούς» σπεύδει να διαβεβαιώσει ότι η επιστολή αυτή είναι αχειροποίητος και ότι πρέπει όλοι να την αποδεχτούν, διαφορετικά θα είναι καταραμένοι… αρκεί για να καταλάβει κανείς πως είναι πλαστή, αφού το Πνεύμα της Αγίας Γραφής τονίζει την αγάπη κι όχι την εκδίκηση.

«Καί όποιος άνθρωπος ευρεθεί νά φλυαρήσει διά τήν αγίαν μού επιστολήν καί νά ειπεί ότι είναι από χέρι ανθρώπου νά είναι επικατάρατος καί ή ψυχή τού νά είναι μετά τού Ιούδα τού προδότου καί νά κληρονομήσει τό ανάθεμα Σοδόμων καί Γομόρρων καί νά βασανίζηται είς τό πύρ τό αιώνιον ητοιμασμένον τώ διαβόλω καί τοίς αγγέλοις αυτού».

Ακόμη, υπάρχει ανακολουθία ως προς το πρόσωπο που χρησιμοποιείται: σε κάποια σημεία φαίνεται να «μιλάει» ο Θεός, σε κάποια άλλα ο Χριστός και σε ένα ή δύο σημεία φαίνεται πως μιλάει ένα τρίτο πρόσωπο.

Το κακό είναι ότι ορισμένοι, στην απέλπιδα προσπάθεια τους να (παρα)πληροφορήσουν και να εκμεταλλευτούν διάφορες καταστάσεις και κυρίως την απλή και ανόθευτη αγάπη των πιστών, χρησιμοποιούν την επιστολή ως τεκμήριο εξυπηρέτησης των συμφερόντων τους. Επιπλέον, καλό είναι να εξετάζουμε τη συνέπεια των λόγων όσων ασχολούνται με τέτοια ιερά πράγματα.

Η επίσημη εκκλησία είναι ξεκάθαρη απέναντι σε όσους παρουσιάζουν και προωθούν μυθώδεις διηγήσεις ως εκπορευόμενες από τον ίδιο τον Χριστό, επικαλούμενοι δήθεν ιερά κειμήλια, των οποίων η πλαστότητα είναι προφανής.  Θέτουν τον εαυτό τους εκτός του πληρώματος της Εκκλησίας.