Ερώτηση που λάβαμε:

Πώς διορθώνουμε ένα “επικίνδυνο” ψέμα για το οποίο μετανιώσαμε;
Αν έχουμε πει ένα ψέμα σε κάποιον που όμως δεν τον βλάπτει, αλλά αν το μάθαινε θα σταματούσε να έχει οποιαδήποτε σχέση μαζί μας, ωστόσο έχουμε μετανιώσει ειλικρινά, μπορούμε να εξομολογηθούμε και να αρχίσουμε από την αρχή χωρίς να αποκαλύψουμε το ψέμα μας σε κανέναν αλλο παρά μόνο στον πνευματικό μας;

Η απάντηση της ιστοσελίδας μας:

Το καλύτερο βέβαια θα ήταν το ψέμα να μην είχε ειπωθεί… Επειδή όμως η ερώτηση είναι λίγο γενική και θα μπορούσε να ισχύει για εντελώς διαφορετικές περιπτώσεις, λέμε γενικά ότι το καλύτερο σε μια φιλία είναι η ειλικρίνεια. Εάν ισχύει ότι αργά ή γρήγορα θα μαθευτεί, καλύτερα να το μάθει από μας. Επειδή όμως κάθε περίπτωση είναι διαφορετική και ο μόνος που μπορεί να δώσει συγκεκριμένη απάντηση είναι ο πνευματικός, το πιο ασφαλές είναι να πούμε σύντομα όλο το περιστατικό στον πνευματικό μας και να κάνουμε υπακοή σε ό,τι ο Θεός θα τον φωτίσει να μας πει…