Ερώτηση που λάβαμε:

Τι είναι η παγκοσμιοποίηση;

Η απάντηση της ιστοσελίδας μας:

Η παγκοσμιοποίηση είναι ένα πολυσύνθετο φαινόμενο που εκτείνεται σε πολλά επίπεδα στο οικονομικό, το πολιτικό, το κοινωνικό, το πολιτιστικό κ.ά. Πριν απ’όλα, πάντως, η παγκοσμιοποίηση αναφέρεται στη μεταβολή που σημειώθηκε στην παγκόσμια οικονομία τις τελευταίες δεκαετίες του 20ου αιώνα.

 Με απλά λόγια, παγκοσμιοποίηση σημαίνει κατάργηση των εμποδίων ανάμεσα στις εθνικές οικονομίες των κρατών, σε ό,τι αφορά κυρίως το εμπόριο και την κίνηση κεφαλαίων. Μέσα από την ενίσχυση του εμπορίου και των συναλλαγών, ευνοείται και η κινητικότητα και η αλληλογνωριμία μεταξύ των λαών και των πολιτισμών. Έτσι η παγκοσμιοποίηση μπορεί να συμβάλλει στην καταπολέμηση της ξενοφοβίας και του ρατσισμού, καθώς αμβλύνονται πάθη και μίση ανάμεσα στους λαούς. Παράλληλα διευκολύνεται η διεύρυνση των αγορών, η μετακίνηση των ανθρώπων και αναπτύσσεται η τεχνολογία και ο πολιτισμός ευκολότερα, αφού ο καθένας μπορεί να γίνει κοινωνός γνώσεων και ανακαλύψεων ανά τον κόσμο.

Από εκεί και πέρα όμως η παγκοσμιοποίηση έχει πολλές προεκτάσεις που επηρεάζουν εκτός από την οικονομία και πολλούς άλλους τομείς της καθημερινής ζωής. Για παράδειγμα μία συνέπεια της παγκοσμιοποίησης είναι η κυριαρχία της μαζικής (κυρίως αμερικανικής) κουλτούρας: στο «παγκόσμιο χωριό», η αμερικανική κουλτούρα κυριαρχεί στις συναλλαγές, το γλωσσικό ιδίωμα, την επικοινωνία, τη μουσική, τον καταναλωτικό τρόπο ζωής, από τα λογισμικά των Η/Υ μέχρι τα φαστ-φουντ και τις ταινίες του Χόλλυγουντ. Με τον τρόπο αυτό πολλές χώρες κινδυνεύουν να χάσουν την εθνική τους ταυτότητα, να ξεχάσουν την ιστορία τους και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους και τέλος να μαζοποιηθούν και με το πέρασμα του χρόνου να χαθούν από το προσκήνιο. Επιπλέον όσον αφορά στο θέμα της θρησκείας η παγκοσμιοποίηση εκδηλώνεται ως θρησκευτικός συγκρητισμός (=όλες οι θρησκείες έχουν καλά στοιχεία) ώστε να σβήσουν από το χάρτη οι παραδοσιακές θρησκείες και να επιβληθεί μία θρησκεία με κοινά στοιχεία από τις παραδοσιακές.

Ως ορθόδοξοι χριστιανοί οφείλουμε να είμαστε πολύ προσεκτικοί απέναντι στον τρόπο ζωής που ορισμένες φορές επιβάλλεται μέσω της παγκοσμιοποίησης. Ας σταθούμε με κριτικό πνεύμα και ας απορρίψουμε οτιδήποτε έρχεται σε αντίθεση με την ορθόδοξη πίστη μας, διαστρεβλώνει την ιστορία μας, περιφρονεί την κληρονομιά μας και τελικά ακυρώνει την ταυτότητά μας. Μόνο αν μείνουμε σταθεροί στις ελληνορθόδοξες αξίες μας δεν θα κινδυνεύσουμε από τις σειρήνες της παγκοσμιοποίησης και τότε ίσως θα μπορέσουμε να τη χρησιμοποιήσουμε ως «όχημα» για τη μετάδοση του μηνύματος του Ευαγγελίου σε όλους τους λαούς της Γης.