Ερώτηση που λάβαμε:

Πώς θα ξεπεράσουμε το να λέμε ψέματα;

Η απάντηση της ιστοσελίδας μας:

Ο πρώτος που χρησιμοποίησε το ψέμα ήταν ο διάβολος που θέλησε να εξαπατήσει τους πρωτόπλαστους στον Παράδεισο. Και ο άνθρωπος τον άκουσε κι έχασε τον Παράδεισο. Από τότε άρχισε το ψέμα να μπαίνει και αυτό στη ζωή των ανθρώπων.

Κάποιος λέει ψέματα για να δικαιολογηθεί και να κρυφτεί, άλλος για να ξεφύγει κάποιο καθήκον, να εξαπατήσει ή να εκμεταλλευθεί κάποιον, για να προβληθεί ή και για αστεία. Και το ψέμα γίνεται σιγά σιγά συνήθεια.

Πώς μπορούμε να το ξεπεράσουμε;

Να συνειδητοποιήσουμε ότι με το ψέμα αρνούμαστε τον Θεό που είναι η Αλήθεια και υπακούουμε στο διάβολο που είναι ο πατέρας του ψεύδους.

Να το καταλάβουμε ότι είναι εντολή Θεού, να είναι τα λόγια μας αληθινά, το ναι να είναι ναι, και το όχι να είναι όχι («ἔστω δέ ὁ λόγος ὑμῶν ναί ναί, οὔ οὔ», Ματθ. ε΄37).

Να το πάρουμε απόφαση να λέμε την αλήθεια και να επαγρυπνούμε στον εαυτό μας, να ελέγχουμε τα λόγια μας.

Να βάλουμε όρο στον εαυτό μας. «Αν σου ξεφύγει καμιά φορά το ψέμα θα είσαι υποχρεωμένος να το επανορθώσεις, να ζητήσεις συγγνώμη και να ομολογήσεις πώς ακριβώς έχουν τα πράγματα».

Να προλαβαίνουμε και να συγκρατούμε τον εαυτό μας. Να αποφεύγουμε πράξεις που θα μάς αναγκάσουν να πούμε ψέματα και να τις σκεπάσουμε.

Να ζητήσουμε τη βοήθεια του πνευματικού για το συγκεκριμένο αγώνα μας.

Να παρακαλέσουμε κι εμείς τον Θεό να μάς κρατάει πάντα αληθινούς στη ζωή μας.

Να αγαπήσουμε την αλήθεια, γιατί η Αλήθεια δεν είναι απλά μία αρετή∙ είναι ο ίδιος ο Θεός∙ «ἐγώ εἰμί ἡ οδός, ἡ ἀλήθεια καί ἡ ζωή» (Ἰωάν. ιδ΄6).