Ερώτηση που λάβαμε:

Πρόσφατα αγόρασα μια Καινή Διαθήκη με ερμηνεία στη δημοτική, αυτή του Π. Τρεμπέλα, μια και όσες είχαμε στο σπίτι είχαν ερμηνεία μόνο στην καθαρεύουσα. Πώς θα μπορούσα να αρχίσω να τη μελετάω; Διάβασα κάποια τυχαία χωρία και μου άρεσαν πολύ… Επίσης, την Παλαιά Διαθήκη, που είναι εκτενέστερη ως αναφορά τα βιβλία, πρέπει να την έχω και αυτή, ή είναι καλό να ξεκινήσω από την Καινή; Γνωρίζω ότι η μία είναι τα γεγονότα μετά το Χριστό και η άλλη τα πριν…

Η απάντηση της ιστοσελίδας μας:

Η Αγία Γραφή, Παλαιά και Καινή Διαθήκη, είναι θεόπνευστο βιβλίο που “περιέχει τήν αλήθεια που μας αποκάλυψε ο Τριαδικός Θεός” για τη σωτηρία μας.

Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, και ένας από τους Τρεις Ιεράρχες και μεγάλος Πατέρας της Εκκλησίας μας, λέει ότι η ανάγνωση της Αγίας Γραφής αγιάζει την ψυχή μας και μας οδηγεί στον Θεό. “αύται μας προσάγουσι Θεώ”. (ΕΠΕ 14, 98) Γι αὐτό, συνεχίζει ο Άγιος, “όπως στο σώμα δίνεις τροφή κάθε μέρα, έτσι να κάνεις και για την ψυχή και να μην την αφήνεις πεινασμένη. Να της δίνεις την κατάλληλη τροφή που είναι η ανάγνωση της Γραφής.” ( ΕΠΕ 2, 636)

Αυτή όμως η ανάγνωση της Γραφής είναι απαραίτητο να γίνεται με κάποιες προϋποθέσεις για να είναι ωφέλιμη και αποδοτική.

Πρωτ’ απ’ όλα, πριν ξεκινήσουμε την μελέτη, ας πούμε δυό λόγια θερμής προσευχής ώστε αυτή – η μελέτη- να γίνει με ταπείνωση, ευλάβεια και πολλή προσοχή. Έτσι μπορούμε να αρχίσουμε συστηματικά, καθημερινά να μελετάμε. Καλό είναι η μελέτη να ξεκινά από τα ιερά Ευαγγέλια που είναι πιο εύκολη η κατανόησή τους και μετά προχωρούμε στις Πράξεις των Αποστόλων, Επιστολές και τα υπόλοιπα βιβλία, όπως και στα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης.

Διαβάζουμε μια ολόκληρη θεματική ενότητα, που μιλά δηλαδή για ένα θέμα π.χ. για ένα θαύμα, μια παραβολή, μια ομιλία του Κυρίου κ.α. σε συνέχεια κι όχι αποσπασματικά. Αυτό βοηθά να κατανοούμε μέ πληρότητα και σαφήνεια αλλά και να ακολουθούμε την ιστορική συνέχεια, διότι τα περιστατικά  που γράφονται στην Αγία Γραφή έγιναν πραγματικά.

Είναι αλήθεια ότι υπάρχουν χωρία  που μπορεί να είναι δυσνόητα εξαιτίας της δικής μας πνευματικής κατάστασης. Αυτό δεν πρέπει να μας απογοητεύει. Τότε χρειάζεται να εμβαθύνουμε περισσότερο και να επιμείνουμε, παρακαλώντας τον Κύριο να μας αποκαλύψει την αλήθειά Του. Μπορούμε ακόμα να ζητάμε εξηγήσεις στον πνευματικό μας η σε ανθρώπους που γνωρίζουν το νόμο του Θεού σύμφωνα με την πίστη της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Ακόμα ανατρέχουμε και σε άλλα βιβλία που ερμηνεύουν, αναλύουν με το ίδιο πνεύμα τον λόγο του Θεού. Ο Κύριος  προέτρεψε “ερευνάτε τας γραφάς” (Ιωάν.ε , 39). Πολλές φορές δε, έδινε περισσότερες απαντήσεις στούς μαθητές Του που κατέφευγαν σε Αυτόν για να λύσουν τις απορίες τους. Αν ανιχνεύουμε τα βάθη του λόγου του Θεού θα ανακαλύψουμε πνευματικούς θησαυρούς και θα αποκομίσουμε θεία χάρη. Η Αγία Γραφή είναι “πηγή που δε στερεύει ποτέ”. (ιερός Χρυσ.) Πάντα θα έχει κάποιο καινούργιο νόημα να μας αποκαλύψει. Γι  αὐτό και η μελέτη της δε σταματά ποτέ.

Τέλος το να φέρνουμε στο νου μας αυτά που διαβάσαμε στα ιερά κείμενα της Γραφής, μας προφυλάσσει από πολλές αμαρτίες και παγίδες του διαβόλου και ” ζεσταίνει την καρδιά μας” (ιερός Χρυσ.) με θερμή αγάπη στον Χριστό.