Ερώτηση που λάβαμε:

Ποιες διαφορές έχει ο Χριστιανισμός με τα άλλα θρησκεύματα;

Η απάντηση της ιστοσελίδας μας:

Ινδουισμός

Ο Ινδουισμός δεν αποτελεί μια ενιαία θρησκεία με δόγμα, αλλά ένα σύνολο παραδόσεων που αναπτύχθηκαν στην περιοχή της Ινδίας. Βασική ιδέα του είναι η απελευθέρωση της ψυχής μέσα από μία σειρά αλλεπάλληλων μετενσαρκώσεων. Για να το επιτύχει αυτό κάποιος, έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει όποια μέσα θέλει. Υπάρχουν 330 εκατομμύρια θεότητες περίπου, οι οποίες κατά τους ινδουιστές αποτελούν διαφορετικές παραστάσεις του μοναδικού Θεού, του Μπράχμαν. Βασική αρχή του ινδουισμού είναι η απόκτηση από τον άνθρωπο ηρεμίας και γαλήνης προκειμένου να επιτύχει την απόλυτη αυτοκυριαρχία τους σώματος και της ψυχής (με τη χρήση του διαλογισμού, «γιόγκα»).

Βουδισμός

Ο βουδισμός διδάσκει ότι δεν υπάρχει αιώνιος Θεός, αλλά ότι ο άνθρωπος έχει απεριόριστες δυνάμεις μέσα του, με τις οποίες μπορεί να κάνει τα πάντα. Μόνο με τη δύναμη του νου μπορεί να κάνει πράγματα, τα οποία στους άλλους φαντάζουν υπερφυσικά.  Επίσης, οι βουδιστές πιστεύουν στη μετενσάρκωση. Υποστηρίζουν ότι οι άνθρωποι μετά το θάνατό τους μετενσαρκώνονται ανάλογα με τη ζωή που έκαναν όσο ζούσαν στην γη (κάρμα).

Ισλάμ

Ο μωαμεθανισμός είναι ένα μίγμα ιουδαϊκών, χριστιανικών και αραβικών αντιλήψεων. Ισλάμ σημαίνει «υποταγή» στο Θεό. Είναι η θρησκεία της υποταγής στο θέλημα του Θεού, όπως αυτό αποκαλύφθηκε στον προφήτη του Μωάμεθ.

Το Κοράνιο περιέχει το λόγο του ίδιου του Θεού, όπως αυτός τον αποκάλυψε στο Μωάμεθ μέσω του Γαβριήλ. Οι βασικές διδασκαλίες του Κορανίου είναι:

  1. Ο Θεός είναι ένας, ο Αλλάχ, και ο Μωάμεθ είναι ο προφήτης του.
  2. Οι άγγελοι είναι δημιουργήματα του Αλλάχ και το έργο τους είναι να εκτελούν τις εντολές του.
  3. Η ζωή και οι πράξεις των ανθρώπων προκαθορίζονται από τη βούληση του Αλλάχ (κισμέτ).
  4. Η ανταμοιβή, που συνίσταται σε μια παραδείσια ζωή με ποικίλες απολαύσεις. Ιδιαίτερα τονίζεται η απόλαυση του παραδείσου ως ανταμοιβής για το θάνατο στη μάχη κατά των απίστων.

Συμπερασματικά και επιγραμματικά κάποια κοινά χαρακτηριστικά αυτών των μεγάλων θρησκειών είναι τα εξής:

  1. Όλες αυτές οι θρησκείες προκειμένου να αναπτυχθούν και να εξαπλωθούν χρησιμοποίησαν εγκόσμια μέσα (πολιτική εξουσία, χρήμα, στρατό). Ο ινδουισμός αναπτύχθηκε όταν πέρασε στα χέρια κάποιων δυνατών φυλών. Ο Βούδας μεγάλωσε σε παλάτια, είχε πατέρα ένα μεγάλο άρχοντα. Ο Κομφούκιος μόλις έγινε υπουργός, επικράτησε η θρησκεία του. Ο Μωάμεθ επικράτησε χρησιμοποιώντας στρατό, χρήματα, βία, σφαγές.
  2. Οι ιδρυτές τους ήταν άνθρωποι με φυσικά, χαρακτηρολογικά και ηθικά ελαττώματα.
  3. Με τις εντολές τους απαιτούν μία εύκολη ηθική, χωρίς αυστηρούς νόμους και κανόνες ζωής. Κάποιες μάλιστα από αυτές τις εντολές καλλιεργούν την ανηθικότητα και τη διαστροφή.
  4. Περιέχουν πολύ μεγάλη ποικιλία διδασκαλιών που συχνά αλληλοσυγκρούονται.
  5. Κανένας ιδρυτής τους δεν πίστευε ούτε δίδασκε ότι είναι Θεός. Όλοι αναγνώριζαν ότι είναι άνθρωποι όπως όλοι μας (ο Κομφούκιος θεοποιήθηκε 500 χρόνια μετά το θάνατό του, ο Βούδας όσο ζούσε το έλεγε ξεκάθαρα ότι δεν είναι Θεός, ο Μωάμεθ έλεγε ότι είναι άνθρωπος, προφήτης του Θεού).

Αν κάνουμε μία σύγκριση μεταξύ του χριστιανισμού και των άλλων θρησκειών με καθαρά εγκόσμια κριτήρια, θα δούμε ότι ο χριστιανισμός είναι μία θρησκεία καταδικασμένη να αποτύχει. Ο Χριστός ζήτησε μία αυστηρή ηθική, μία καθαρότητα στο σώμα αλλά και στην ψυχή και στο νου και στα κίνητρα. Ζητά ανθρώπους που να είναι αφοσιωμένοι σ’ Αυτόν, να αγωνίζονται να γίνουν τέλειοι. Και τους υπόσχεται θλίψεις, διωγμούς, στερήσεις και θάνατο. Κι έναν παράδεισο που ούτε τον είδαμε, ούτε έχει εγκόσμιες απολαύσεις.

Η σημαντικότερη διαφορά του χριστιανισμού από τις άλλες θρησκείες είναι ότι, ο Χριστός δεν είναι ένας εγκόσμιος ιδρυτής θρησκείας, είναι ο ίδιος ο Θεός που έγινε άνθρωπος. Γι’ αυτό λέμε στη θεολογική γλώσσα ότι ο χριστιανισμός δεν είναι «θρησκεία», αλλά «αποκάλυψη». Όλες οι θρησκείες αποτελούν μία ανθρώπινη προσπάθεια αναζήτησης. Στο χριστιανισμό όμως δεν έχουμε έναν άνθρωπο που ψάχνει να βρει ποιος είναι ο Θεός. Αλλά έχουμε τον ίδιο τον Θεό που ψάχνει να βρει τον άνθρωπο. Ο Χριστός είναι ο μόνος θρησκευτικός ηγέτης που είπε ότι είναι Θεός. Η ανυπέρβλητη τελειότητά Του, η ύψιστη διδασκαλία Του, τα θαύματά Του, το Πάθος και η Ανάστασή Του επιβεβαιώνουν την αλήθεια ότι ο Κύριος Ιησούς Χριστός είναι αληθινός Θεός. Είναι όλος Αγάπη, γι’ αυτό και στο πρόσωπό Του εκπληρώθηκε ένα ασύλληπτο σχέδιο για τη σωτηρία του κόσμου! Ο Θεός έγινε άνθρωπος για να γίνει ο άνθρωπος Θεός!

Πηγές

– Μ. Δομουχτσή, Σε ποιον Θεό να πιστέψω, αδελφότης θεολόγων «Ο ΣΩΤΗΡ», 2012.

– Δ. Δρίτσα, Δ. Μόσχου, Σ. Παπαλεξανδρόπουλου, Χριστιανισμός και θρησκεύματα, ΙΤΥΕ – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ, 2011.