Ερωτήσεις που λάβαμε:

Η ανέλπιστη πρόοδος της επιστήμης δεν απειλεί καθόλου τα “πιστεύω” μας; Είναι σωστό να προσκολλούμαστε στην επιστήμη μας και να τα βλέπουμε όλα μέσω αυτής;

Η απάντηση της ιστοσελίδας μας:

Η επιστήμη ως όρος δηλώνει μια διαδικασία για απόκτηση γνώσης μέσα από συγκεκριμένους τρόπους (επιστημονική μεθοδολογία), όπως και την διαδικασία οργάνωσης και ταξινόμησης της κάθε γνώσης σε κατηγορίες.

Οι επιστήμες χωρίζονται σε κλάδους ανάλογα με τον τρόπο μελέτης του προβλήματος: φυσικές επιστήμες (πειράματα), κοινωνικές επιστήμες (παρατήρηση-καταγραφή συμπεριφοράς), ανθρωπιστικές επιστήμες (μελέτη έργων τέχνης/γραπτού λόγου/κ.λ.π.).

Όπως εύκολα παρατηρούμε, όλες οι επιστήμες έχουν ως πεδίο δράσης αντικείμενα που είναι κατά κάποιο τρόπο «απτά»: μπορούμε να τα μετρήσουμε, να τα ακουμπήσουμε, να τα δούμε κ.λ.π.. Τις επιστήμες αυτές, πρέπει να τις υπηρετεί ο πραγματικός επιστήμονας με απαραίτητα εφόδια τα εξής: αντικειμενικότητα, φιλαλήθεια, κατάρτιση, ειλικρίνεια. Μόνο έτσι μπορεί να μελετήσει αντικειμενικά τα προβλήματα που του τίθενται και να εξάγει σωστά και αξιόλογα συμπεράσματα.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, όταν ένα πρόβλημα δεν είναι στο πλαίσιο αυτού του υλικού κόσμου που μπορεί να παρατηρηθεί με κάποια από τις αισθήσεις ή την λογική, η επιστήμη παύει να ασχολείται. Της είναι αδύνατη η προσέγγιση και η μελέτη του προβλήματος.

Συνεπώς, δεν τίθεται ποτέ και με κανένα τρόπο αμφισβήτηση της ύπαρξης του Θεού, άρα και της πίστης μας, από την πρόοδο της επιστήμης. Διότι ο Θεός είναι απρόσιτος στην λογική, απρόσιτος στην επιστήμη. Το τονίζει άλλωστε κι ο ίδιος ο Κύριος όταν λέει: «ἐγώ οὐκ εἰμί ἐκ τοῦ κόσμου τούτου» (Ἰω. η΄ 23). Είναι «μυστήριο» για την επιστήμη! Είναι απρόσιτος για την επιστήμη ο Θεός.

Εξάλλου, όπως ανακοίνωσε και το 1998 η Εθνική Ακαδημία Επιστημών των Η.Π.Α.: «η επιστήμη δεν μπορεί να πει τίποτε για το υπερφυσικό. Το αν ο Θεός υπάρχει ή όχι είναι ένα ζήτημα στο οποίο η επιστήμη είναι ουδέτερη».  Όπως η επιστήμη είναι ουδέτερη απέναντι στην πίστη και στην ύπαρξη του Θεού, ομοίως και η πίστη πρέπει να είναι ουδέτερη απέναντι στις επιστημονικές ανακαλύψεις. Άλλωστε, όπως έχει δηλωθεί πολλές φορές, η επιστήμη δείχνει το πώς και η πίστη το Ποιος.

Εν τέλει, καμία επιστημονική ανακάλυψη δεν χτυπά την πίστη. Ίσα-ίσα την στηρίζει δείχνοντάς μας κάποια ελάχιστα ψήγματα από τον πάνσοφο νου του Δημιουργού.