Ερώτηση που λάβαμε: 

Ποιο ήταν  το  δέντρο της γνώσεως του καλού και του κακού ;Υπήρχε πραγματικά ή η Αγία Γραφή μιλάει μεταφορικά;

Η απάντηση της ιστοσελίδας μας:

Στο πρώτο βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης την Γένεση περιγράφεται γλαφυρά η δημιουργία του κόσμου από τον Θεό. Εκεί λοιπόν αφού ο Θεός τα έφτιαξε όλα καλά πήρε τον Αδάμ και τον έβαλε στην ομορφότερη περιοχή που υπήρχε στην γη. Στον παράδεισο. Εκεί είχε καρποφόρα δέντρα ,όμορφα φυτά, ποτάμια με πολλά νερά και πολλά ζώα. Όλα συνυπήρχαν αρμονικά. Εκεί έβαλε ο Θεός τον άνθρωπο να ευφραίνεται η καρδιά του αλλά να είναι και φύλακας του Παραδείσου (“εργάζεσθαι και φυλάσσειν” όπως λέει και το βιβλίο της Γενέσεως: κεφ.2,στ.15).

Και είπε ο Θεός στον άνθρωπο. “Απ’όλα τα καρποφόρα δέντρα που υπάρχουν τριγύρω σας μπορείτε να φάτε. Μόνο από το δέντρο της γνώσεως του καλού και του κακού δεν επιτρέπεται να φάτε. Την ημέρα που θα φάτε από αυτόν τον καρπό θα πάψετε πλέον να είστε αθάνατοι και θα πεθάνετε πνευματικώς διότι θα χωριστείτε από εμένα τον Θεό”. (Γεν. β΄ 16-17: ἀπὸ παντὸς ξύλου τοῦ ἐν τῷ παραδείσῳ βρώσει φαγῇ, ἀπὸ δὲ τοῦ ξύλου τοῦ γινώσκειν καλὸν καὶ πονηρόν, οὐ φάγεσθε ἀπ᾿ αὐτοῦ· ᾗ δ᾿ ἂν ἡμέρᾳ φάγητε ἀπ᾿ αὐτοῦ, θανάτῳ ἀποθανεῖσθε). Είναι λοιπόν ξεκάθαρη και ρητή εντολή του Θεού η νηστεία από το δέντρο του καλού και του κακού.

Ήθελε λοιπόν ο Θεός να δοκιμάσει την εμπιστοσύνη του ελέυθερα πλασμένου πρώτου ανθρώπου. Ήθελε να δει ο Θεός: Είναι άξιος ο άνθρωπος, να δεχθεί την μεγάλη τιμή, να είναι στον Παράδεισο αρχηγός, φτιαγμένος σαν μικρός Θεός κατά χάριν; …Και όλοι ξέρουμε τις τραγικές συνέπειες της παράβασης αυτού του πρώτου κανόνα.

Οπότε ναι υπήρχε πραγματικά το δέντρο του καλού και του κακού και ήταν η πρώτη δοκιμασία του Θεού προς τον άνθρωπο. Την οποία δοκιμασία ο άνθρωπος απέτυχε να την φέρει εις πέρας.