Ερώτηση που λάβαμε:

Δεν καταντά υπερβολή τελετουργικού χαρακτήρα να μπορούμε να κάνουμε αγιασμό στα πάντα; στο σπίτι, στη γη, στα ζώα, στο αυτοκίνητο, στα βιβλία κλπ Γιατί τα κάνει η Εκκλησία όλα αυτά;

Η απάντηση της ιστοσελίδας μας:

Η ζωή των μελών της Εκκλησίας, δηλαδή των Χριστιανών, γίνεται μέσα στον υλικό κόσμο που μας περιβάλλει, δεν είναι αποκομμένη από αυτόν. Και ο ίδιος ο άνθρωπος δεν είναι μόνο ψυχή, αλλά έχει και σώμα, είναι μια ψυχοσωματική οντότητα για την Εκκλησία.

Η Εκκλησία εκχέει την ευλογία του Θεού και σε όλη την ιδιωτική, οικογενειακή και επαγγελματική ζωή του πιστού, από τη γέννηση μέχρι το θάνατό του. Δεν περιφρονεί τίποτε, δεν θεωρεί τίποτε ως ανάξιο της ουρανίου χάριτος. Έτσι, λοιπόν, το καθετί υλικό που χρησιμοποιούν οι Χριστιανοί, πρέπει να το χρησιμοποιούν «κατά Θεόν». Γι’ αυτό και η Εκκλησία παίρνει την κοινή και συνηθισμένη ύλη και την αγιάζει με διάφορους τρόπους, κατεξοχήν δε με τα μυστήρια και τις ακολουθίες-τελετουργίες της.

Ο αγιασμός, λοιπόν, που γίνεται σε διάφορα αντικείμενα αφενός μεν τα καθαγιάζει και τα θέτει υπό την σκέπη της Εκκλησίας, αφετέρου ευλογεί την χρήση τους από τους κατόχους τους, ώστε αυτή να είναι σύμφωνη με το θέλημα του Θεού.

Στην Ακολουθία του Αγιασμού, το νερό αγιάζεται με ειδικές ευχές του ιερέα που κρατάει το Σταυρό κι ένα κλωνάρι βασιλικό, όταν το σταυρώνει. Ο Ιερέας παρακαλεί το Θεό να αγιασθεί το νερό, να γίνει «αμαρτημάτων λυτήριον, ίαμα ψυχών και σωμάτων, προς πάσαν ωφελειαν επιτήδειον». Επίσης παρακαλεί τον Θεό, το νερό του Αγιασμού να διώχνει μακριά τον κίνδυνο από ορατούς και αόρατους εχθρούς, έτσι ώστε εκείνοι που το λαμβάνουν να το χρησιμοποιούν για τον αγιασμό των ψυχών και των σωμάτων τους και να παίρνουν πλούσια τη Χάρη του Θεού.

Με τον Αγιασμό έρχεται η Χάρη του Θεού και βρίσκεται κοντά μας σε κάθε τίμιο έργο που κάνουμε για να μας στηρίζει και να μας δίνει δύναμη, γι’ αυτό και γίνεται π.χ. αγιασμός στην έναρξη της σχολικής χρονιάς, των κατασκηνωτικών περιόδων, σε ένα καινούριο σπίτι κλπ.

Άλλες περιπτώσεις που γίνεται αγιασμός:

Κάθε πρώτη του μηνός η Εκκλησία τελεί στους Ιερούς Ναούς τον Αγιασμό. Υπάρχει μαρτυρία η οποία μας πληροφορεί ότι Αγιασμός γινόταν κάθε μήνα στο παλάτι της Κωνσταντινουπόλεως με την παρουσία των Βασιλέων.

Σε πλοία, αγρούς, αυτοκίνητα, μελίσσια, δέντρα, καρπούς, ζώα κλπ.

Τελείται επίσης Αγιασμός για ευόδωση της εργασίας, για ίαση ασθενών, κατά της βασκανίας και των άλλων δαιμονικών επιθέσεων.

Στα ευχολόγια της Εκκλησίας μας (Μεγάλο και Μικρό) υπάρχουν πάρα πολλές ευχές οι οποίες λέγονται ανάλογα με την περίσταση που ο Ιερέας τελεί τον Αγιασμό.

Συμπέρασμα: Συνεπώς δεν πρόκειται για υπερβολή της Εκκλησίας, αλλά για ανάγκη των πιστών να έχουν την ευλογία του Θεού σε κάθε πτυχή της ζωής τους.

Πηγές:
ΘΗΕ τ.1, σ. 239-242
Περιοδικό Προς τη Νίκη (Ιούνιος 2009, τεύχος 712, σελ. 198-199)