Ερώτηση που λάβαμε:

Είναι ο Χριστιανισμός θρησκεία;

Η απάντηση της ιστοσελίδας μας:

Η Ορθόδοξος Εκκλησία δεν είναι κατά κύριο λόγο θρησκεία, αλλά α π ο κ ά λ υ ψ η.

Θρησκεία είναι το φαινόμενο της κίνησης του ανθρώπου προς το θείο..

Η Εκκλησία μας όμως, η Ορθόδοξη Εκκλησία που είναι Μία, Αγία, Καθολική και Αποστολική Εκκλησία δεν προτάσσει την κίνηση του ανθρώπου προς τον Θεό, αλλά του Θεού προς τον άνθρωπο. Η Ορθόδοξη πίστη μας οικοδομείται με την Αποκάλυψη του Θεού, που φανερώνει στον άνθρωπο την αλήθεια. Η Ορθοδοξία μας είναι η αποκάλυψη της μοναδικής, τέλειας , σωτηριώδους και Θεϊκής Αλήθειας στο πρόσωπο του Κυρίου και Σωτήρα μας Ιησού Χριστού, του αληθινού Θεού που έγινε άνθρωπος για τη σωτηρία μας.

Η Ορθόδοξη Εκκλησία μας λοιπόν, δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως μία θρησκεία. Η Θεία υπερφυσική αποκάλυψη είναι αυτή που διακρίνει τον Χριστιανισμό από οποιαδήποτε άλλη δοξασία! Είναι αυτή η αλήθεια που δηλώνει ότι η Πίστη στον Χριστό δεν είναι θρησκεία.