Ερώτηση που λάβαμε:

Είναι σωστό να ζητάμε διαρκώς το θαύμα ή απλά ν’ αποδεχόμαστε τις δύσκολες καταστάσεις ως έχουν;

Η απάντηση της ιστοσελίδας μας:

Ευθύς εξαρχής πρέπει να πούμε ότι ο Θεός μπορεί, εφόσον το θέλει, να ενεργεί πέραν των φυσικών νόμων και καταστάσεων, ως Παντοδύναμος που είναι, και να ενεργεί θαύματα οποιασδήποτε μορφής. Από την απλή θεραπεία μιας σωματικής ασθένειας, την θεραπεία των ψυχών και την συγχώρηση των αμαρτιών, έως το θαύμα των θαυμάτων που είναι η ενανθρώπιση του Υιού και Λόγου του Θεού, του δευτέρου Προσώπου της Αγίας Τριάδος, την οποία γιορτάζουμε αυτές τις ημέρες, καθώς και το θαύμα της σωτηρίας μας. Συνεπώς ο Θεός όλα τα μπορεί. Και κάτι να «σκεφτεί» ή να «επιθυμήσει» έχει ήδη γίνει.

Πλην, όμως, ο Θεός είναι και Πάνσοφος. Γνωρίζει αν και πότε πρέπει να συμβεί ένα θαύμα, αν και πότε θα ωφελήσει ένα θαύμα. Συχνά οι άνθρωποι στις δυσκολίες τους ζητούν ένα θαύμα για διευκόλυνσή τους, να απαλλαγούν από την δύσκολη κατάστασή τους. Θέλουν μια ζωή άνετη, χωρίς κόπους. Άλλοτε πάλι θέλουν να εξυπηρετήσουν επιθυμίες τους ή δικούς τους εγωιστικούς στόχους, για προσωπική διάκριση ή επίδειξη ισχύος. Ο Θεός, όμως, δεν λειτουργεί με τέτοια κίνητρα. Τον ενδιαφέρει πώς θα ωφεληθεί η ψυχή του κάθε ανθρώπου, τι είναι το καλύτερο γι’ αυτή. Τέλος, ο Θεός ενεργεί με την προοπτική της αιώνιας ζωής. Θέλει να σωθούμε και να κερδίσουμε τον Παράδεισο, το οποίο είναι ασύγκριτα πιο σημαντικό από το να λυθούν κάποια προβλήματα στον σύντομο επίγειο βίο μας.

Επιπλέον θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι μεγαλύτερα θαύματα είναι αυτά που δεν φαίνονται ή δεν καταλαβαίνουμε. Μεγαλύτερο θαύμα από την στιγμιαία θεραπεία μιας ασθένειας είναι η δύναμη της ψυχής να σηκώσει και να υπομείνει τη δοκιμασία της ασθένειας. Μεγαλύτερο θαύμα από την επιτυχία είναι η αποδοχή και η διαχείριση της αποτυχίας. Τέλος, μια δοκιμασία συχνά επιφέρει περισσότερες ωφέλειες στην ψυχή σε σχέση με την επίλυσή της. Ο άνθρωπος αποκτά υπομονή και αντοχή στις δυσκολίες, μαλακώνει η ψυχή του και καταλαβαίνει τους συνανθρώπους του που κι εκείνοι πάσχουν από άλλες δοκιμασίες, συμπάσχει μαζί τους, καταλαβαίνει ότι δεν μπορεί να τα καταφέρει όλα με τις δικές του δυνάμεις, ταπεινώνεται και αποκτά εμπιστοσύνη στην Πρόνοια του Θεού.

Συνεπώς, καλό είναι να ζητάμε ένα θαύμα στη ζωή μας, αλλά μαζί μ’ αυτό ας έχουμε πίστη και εμπιστοσύνη ακράδαντη, σταθερή και ισχυρή στην Παντοδυναμία και στην Πανσοφία του Θεού. Ότι εκείνος ξέρει τις ανάγκες μας και τον εαυτό μας καλύτερα από εμάς. Πίστη και εμπιστοσύνη που αποδεικνύεται με έργα και με σωστή νοοτροπία, όπως πχ. ήταν η πίστη του εκατόνταρχου (εμπιστοσύνη), της Χαναναίας (ταπείνωση και επιμονή), του τυφλού (θερμή ικεσία). Επιπλέον, να ζητάμε ικετευτικά όχι μόνο την θαυματουργική ή μη επίλυση των προβλημάτων μας, αλλά να μας χαρίζει την Χάρη Του, τη δύναμη να υπομένουμε και να διαχειριζόμαστε τις δυσκολίες της ζωής μας, την ειρήνη της ψυχής μας «τήν πάντα νοῦν ὑπερέχουσαν» (Φιλ. δ΄ 7). Αν το σκεφτούμε καλύτερα, πρόβλημα δεν μας δημιουργεί τόσο η δυσκολία καθεαυτή, όσο η εσωτερική μας στάση απέναντι σε αυτήν (γι’ αυτό και μας δημιουργείται άγχος, αγωνία, απελπισία κλπ.). Αν, επομένως, μέσα μας αποκτήσουμε την ειρήνη του Θεού και εμπιστοσύνη στην Πρόνοιά Του, τότε η βάσανος της δοκιμασίας μειώνεται πολύ και καταλήγει να εξαφανίζεται.

Να έχουμε εμπιστοσύνη στην Πρόνοια του Θεού. Ξέρει και θέλει το καλό μας και θα μας βοηθήσει αναλόγως.